MOOC4ALL

Projekt megnevezése:

„From Massive Open Online Course to Practice for Environmental-, Nature- and Climate Protection with 4 Consortium Countries: Creation Courses in Environmental Topics using Blended Learning”

„Nyitott online tanfolyamtól a gyakorlatig a környezet-, természet- és éghajlat-védelem témákban 4 konzorciumi ország együttműködésében: Környezetvédelmi témákban tanfolyamok létrehozása vegyes tanulási móddal”

Projekt megnevezése: ERASMUS+ KA2 Stratégia partnerség felnőttképzési területen

Projekt azonosítója: 2019-1-DE02-KA201-006106

Projektmegvalósítási időszak: 2019.10.15. – 2022.04.14.

A főpályázó: HOCHSCHULE ANHALT – Németország

A partnerek:

Umweltbüro für Berlin-Brandenburg e.V. – Németország

POLSKA ACADEMIA NAUK INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA – Lengyelország

UNIVERSITATEA DIN ORADEA – Románia

POLIP IFJÚSÁGI EGYESÜLET – Magyarország

 A projekt:

A korábbi közös projekt – az EUBILD-UNAKLIM – folytatásaként egy országhatárokon átnyúló nyitott online (MOOC) képzést tervezünk felnőtt célcsoport számára. Ezeket a „zöld” témák dolgozzuk fel úgy mint környezetvédelm, megújuló energia és mások. A horizontális modulok a környezeti projektmenedzsment, a nemzetközi kommunikáció, a biológiai-természeti modellezés, a szimuláció vagy az alap STEM tanfolyamok. A továbbképzés, a felnőttképzés, a digitális tanulás és a környezetvédelem témakörében járunk el. A munkanélküli felnőtteknek javítaniuk kell a munkaerő-piaci reintegrációs esélyeiket. Az alapelv a nyílt hozzáférésű digitális tanulás. Különféle tanfolyamokat kínálunk, és modulokban kombinálhatók a tanúsítvány megszerzéséhez. Számos tanúsítvány beszámítható a felsőoktatási bizonyítványba. A résztvevők a földrajzi elhelyezkedéstől, a napszaktól és a saját sebességüktől függetlenül tanulnak. A MOOC oktatók felkészítéséhez szükséges innovatív képzési koncepció (kézikönyv és eszközkészlet) interaktívvá, élénkebbé teszi a tanfolyamot az idő előtti lemorzsolódás megelőzése érdekében. A potenciális oktatók ingyenesen letölthetik ezeket. A „Train- The-Trainer” workshopon teszteljük, mielőtt a „Handbook” és a „Tool Kit” nyilvánosságra kerülne.

Hozzáadunk egy „Blended Learning Tool Kit”-tet, amely bemutatja, hogy lehet szemtől szembeni gyakorlatokat szemináriumi helyiségekben (kommunikáció, vezetés, projektmenedzsment), laboratóriumokban (kémiai, biológiai elemzések), csarnokokban (napelemek építése), a terepen (víz és talajmintavétel) végezni. A „Tool Kit” lehetővé teszi az oktatók számára, hogy az egyéni igények alapján válasszanak kísérleteket.

A projektben 4 ország 5 résztvevője együttműködik, köztük 2 civil szervezet, 2 egyetem és 1 kutatóintézet.

Hochschule Anhalt: koordinátor, fókusza az orvosbiológiai technika, megújuló energiák, digitális alkalmazások.

Ubb eV .: a társadalmi és környezeti projektekre összpontosít.

Polip: civil szervezet, a fiatalok oktatására összpontosít, vállalkozói témák.

Nagyváradi Egyetem: a földrajzra és a digitális tanulásra összpontosít.

MEERI PAS: a Lengyel Tudományos Akadémia, a geotermikus és megújuló energiákra összpontosít.

TEVÉKENYSÉGEK

• MOOC tervezés szerkezetekkel, funkciókkal

• „Zöld” témák bevitele

• Innovatív képzési módszerek, koncepció a MOOC digitális tanuláshoz

• Train-The-Trainer (TTT) tanfolyam koncepciója, kézikönyv „Handbook”, eszközkészlet „Tool Kit”, egy pilot TTT tanfolyam

• Vegyes tanulási „Blended Learning” koncepció, kézikönyv, eszközkészlet.

Események:

2019.11.21-23. Partner Meeting – Köthen – Németország

2019.12.15. NEWSLETTER 1 – Polip Ifjúsági Egyesület szerkesztésben.

2020.05.20. Partner Meeting – Krakow – Lengyelország (A COVID-19 járványhelyzet miatt online meeting.)

2020.12.07. Partner Meeting – Oradea – Románia (A COVID-19 járványhelyzet miatt online meeting.)

2020.12.15. NEWSLETTER 2 – Polip Ifjúsági Egyesület szerkesztésben.

The project:

MOCC-2-PRAC-4-UNAKLIM, the cross border massive open online course targets adult learning. Its topics are “green”, e.g. environmental topics, renewable energies and others. Cross cutting modules are environmental project management, international communication, biological-natural modelling, simulation or basic STEM courses. We act in the context of Furthering Education Adult Training, Digital Learning, environmental topics. Unemployed adults shall improve their reintegration chances into the labor market. Principle is Open Access Digital Learning. A variety of courses is offered and can be combined in modules to gain certificates. Several certificates can be combined into a degree. Participants learn independent of geographical location, time of the day and at their own speed. An innovative training concept (Handbook and Tool Kit) to upskill MOOC trainers will make the course interactive, lively to prevent premature dropout. Potential trainers can download it for free. In a Train- The-Trainer-workshop we test it before Handbook and Tool Kit go public.

We add a Blended Learning Tool Kit, face-to-face exercises, in seminar rooms (communication, leadership, Project Management), laboratories (chemical, biological analyses), assembly halls (i.e. building solar panels), in the field (i.e. water and soil sampling). The Tool Kit enables trainers to select experiments based on individual needs.

5 PARTICIPANTS of 4 countries Germany, Hungary, Poland and Romania cooperate, among them 2 NGOs, 2 Universities and 1 Research Institution. Hochschule Anhalt: coordinator, focus biomedical engineering, renewable energies, digital applications. ubb eV.: focus on social and environmental projects. Polip: NGO, focus on young people education, entrepreneurial topics: Oradea University, focus on geography and Digital Learning, MEERI PAS: the Polish Academy of Science, focus on geothermal and renewable energies.

ACTIVITIES

  • MOOC design with structures, functions
  • Input of “green” topics
  • Innovative training methods Concept for MOOC Digital Learning
  • Train-The-Trainer concept, Handbook,Tool Kit, Test in a TTT course
  • Blended Learning Concept, Handbook, Tool Kit.
EnglishHungarian