2017-1-HU01-KA102-035630

Szakmai gyakorlat külföldön hátrányos helyzetű diákoknak Németországban és Portugáliában
2017.06.01 – 2019.05.31.
 
Konzorcium tagjai:
  • Polip Ifjúsági Egyesület – Szekszárd
  • Baptista Esély Szakképző Iskola – Szekszárd
  • Szekszárdi Kolping Iskola – Szekszárd
  • FM DASzK Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola – Villány
 Együttműködő partner:
  • Bützower Berufsbildungsverein – Bützow-Steinhagen Németország
  • Associação Intercultural Amigos da Mobilidade – Barcelos Portugália

Egyesületünk együttműködik a település iskoláival, képzéseket szervez, információs és tanácsadó szolgáltatást nyújt fiataloknak. Nemzetközi kapcsolatainkon keresztül több mint száz fiatalt küldtünk különböző programokban külföldre (YIA EVS, ifjúsági cserék, képzések, Leonardo és Erasmus+). Több sikeres szakmai gyakorlatot bonyolított le a szervezet Németországban hátrányos helyzetű fiatalok részvételével, a konzorcium tag és partnerintézményeivel közösen.

Az egyesület pályázatot nyújt be magyar (nemzeti konzorcium- Esély, Kolping, Teleki Szakképző Iskolákkal), fogadóhelyek Bützower Berufschule  német szakiskoláival és I.A.I.M portugál civil szervezettel, mint gyakorlóhellyel és a felkészítést végző képzési irodával. A német fogadóhelyek szakmai gyakorlati helyet biztosít az építőmester szakmákat tanulóknak, a portugál gyakorlóhelyek szakács, pék és szőlész-borász tanulóknak.
A projekt  kétéves, a diákok kiutaztatása: évente 14 fő diák 2 fő kísérővel négy hetet (30 nap gyakorlat és 2 nap utazás) töltenek szakmai gyakorlaton Németországban, szakácsok, pékek és szőlész-borász tanulók (9 és 8 fővel – 1 kísérővel) három hetet (21 nap gyakorlat és 2 nap utazás) töltenek Portugáliában. A Bützower szakképző iskola vállalja, hogy német nyelvi felkészítőt tart a tanulóknak hétvégenként, és  munkahelyeket biztosít a résztvevők számára az iskolai műhelyekben illetve külső cégeknél. Négy hétig 14 fő vesz részt építőmester szakmacsoportból (ács, asztalos, épület-és szerkezetlakatos, festő-mázoló) a projektben Németországban.Portugáliában az új partner, akit előkészítő látogatás során ismert meg a pályázó, három hetes szakmai gyakorlaton 9 és 8 fő tanulót fogadnak – szakács, pék, szőlész-borász – szakmákban. Nyelvi és kulturális, mentális felkészítést az egyesület és a képző iroda, a szakmai felkészítést a konzorciumi intézmények szakoktatói végzik, emellett a német partner további nyelvi képzést is biztosít hétvégente.. A németországi szaknyelvi felkészítés a hivatalos kommunikáció, együttműködés segítésére irányul.
Ez az újfajta összefogás lehetőséget teremt arra, hogy a szakképzés megújulási folyamatában részt vegyenek az iskolák és tapasztalatot szerezzenek a németországi és a portugál szakképzés gyakorlatáról. Korábbi együttműködés a konzorciumi tagok között azt mutatta, hogy nagy lehetőség az iskolák számára, hogy kilépjenek nemzetközi színtérre, innovációjuk fejlődjön, a diákok munkaerő-piaci esélye javuljon, a nyelvi és szakmai kompetenciák fejlődése által. Az Esély Szakiskola, a Szekszárdi Kolping Iskola, Teleki Szakképző tanulóinak több mint a fele valamilyen szempontból hátrányos helyzetű (Esély :szociális, gazdasági, 52%-a roma származású). Bützower Szakiskola azokat a hátrányos helyzetű diákokat képzi, akik a duális képzési rendszerben nem tudnak vállalatoknál szakmai gyakorlóhelyen elhelyezkedni. A portugál partner széles helyi és nemzetközi kapcsolattal rendelkezik, tapasztalt, stabil hátteret biztosít a diákoknak a gyakorlathoz.
Cél/Várható eredmény:  Kölcsönös bizalom tovább erősítése a magyar és a német partnerek között, a portugál partnerrel a kapcsolat felépítése a tanulók eredményes szakmai gyakorlatának teljesítése érdekében. A projekt legfontosabb célkitűzése, hogy a szakmai vizsgák előtt álló tanulók munkaerő-piaci értékét növelje a külföldi gyakorlat.
ECVET: a szakmai gyakorlat értékelését követően a zárórendezvényen a szakiskolák vezetői és a német munkaadók az együttműködési megállapodást bővítik, ellenőrzik, a jövőbeni együttműködés kereteit  meghatározzák (tanulási eredmények, módszerek, értékelés módja, minőségbiztosítás).
1. csoport – 6 fő
2017. 07.15 – 2017.08.06. – Barcelos Portugália
EnglishHungarian