2020-1-HU01-ESC11-077780 Önkéntesség Szekszárdon

A projekt céljai ESC önkéntesek bevonásával:
– Az intézményekben interkulturális tanulási lehetőség biztosítása más kultúrák megismertetésével már kisgyermek korban, mely által a gyerekek nyitott toleráns személyiségekké válnak. Az önkéntesek új ötletekkel színesítik a tevékenységeket, a családok interkulturális élményekhez jutnak.


– Multikulturális légkör biztosítása, kreatív ötletek bevonása, együttműködve helyi fiatalokkal egy ifjúsági szervezet tevékenységeiben
– Az önkéntesek személyes fejlődéséhez nem formális tanulási folyamat biztosítása, önálló, tudatos jövőtervezésük, felelős európai állampolgárrá válásuk elősegítése, munkatapasztalat szerzése, mely későbbi munkaerő-piaci esélyeiket növeli.
Fő tevékenységek (óvodákban, családi napköziben és az ifjúsági egyesületnél)
Saját kultúra, másfajta szemléletmód, kreatív ötletek bevonása a mindennapi tevékenységekbe a kisgyermekek nevelésével foglalkozó intézményekben és az ifjúsági szervezetnél:
– részvétel a kisgyermekkori nevelési feladatokban, kapcsolattartás és közös programok szervezése családokkal és helyi fiatalokkal.
– közreműködés egy ifjúsági szervezet tevékenységeiben – ifjúsági munka segítése – közös programok szervezése helyi fiatalokkal,
– hátrányos helyzetű fiatalok fejlesztése, új programok, saját ötletek bevonása
A projekt hatása:
Célcsoportok és résztvevők kölcsönös tanulási folyamatban vesznek részt.
– A projekt a gyerekek személyiségfejlődésére fontos hatást gyakorol – elősegíti az elfogadó, nyitott, toleráns felnőtté válás folyamatát
– A helyi fiatalok körében fejlődik az európai tudatosság, motivációt kapnak európai programokban való részvételre, nyelvtanulásra,
– Az önkéntesek munkatapasztalatot szereznek, mely főként a jövőbeli álláskeresési esélyeiket növeli.
A szervezetek motiváltak és nyitottak az önkéntesek ötleteire, kezdeményeseire, mellyel minden projektszereplő gazdagodik és fejlődést biztosít az önkéntesek számára.

A projekt Tolna megyében, Szekszárdon és Tolna-Mözsön valósul meg, négy tevékenységgel: két óvoda, egy családi napközi és egy ifjúsági egyesület részvételével. Az ifjúsági egyesület egyben támogató szerepet tölt be a projektben.
1..Zöldkert Óvoda – Tolna-Mözs, Szent István u. 38. – 2 önkéntes (török, német)
2.  Wunderland Óvoda – Szekszárd, Wesselényi u. 19. – 1 önkéntes (török)
3. Kék Madár Kuckó Családi Napközi Szekszárd, Csonka u. 14. – 1 önkéntes (Törökországból)
4. Polip Ifjúsági Egyesület – Szekszárd, Piac tér 1. – 2 önkéntes (török, német)
Az önkéntes szolgálatok időtartama  10 hónap, 2019 szeptembertől. Összesen 6 fő (3 török és 3 német) önkéntes vesz részt a projektben.
Az önkéntesek kiválasztásánál törekszünk a nemek egyenlő arányára, 18-30 év közötti, motivált, kreatív, jó kapcsolatteremtő képességekkel rendelkező önkénteseket várunk, akik saját kultúrájukat is tudják közvetíteni, valamint új ötletekkel tudják színesíteni a tevékenységeket, szabadidős programokat. Szakmai képzettség nem elvárás, angol nyelvtudás előnyt jelent.
Az önkénteseket bevonják a kisgyermekek fejlesztésébe, részt vesznek az óvodák és a  napközi családi programjain, nyitott napjainak előkészítésében. Az ifjúsági egyesületnél ifjúsági munkát, kreatív és kiegészítő tevékenységeket végeznek. A támogató szervezet lehetőséget ad arra, hogy közös programokat szervezzenek az önkéntesek a helyi fiatalokkal együtt.

Volunteering in Szekszárd

Aims of the project involving ESC volunteers:
– Giving possibility to get to know other cultures for children – educate them open minded tolerant persons
– Providing a multicultural athmosphere for the local youngsters, contributing in the activity of a youth association
– Development of the ESC volunteers’ personality by a non-formal learning process becoming independent, conscious European citizens
Main activities: participating in the work of the Day care, the Kindergartens and the Youth association, providing intercultural atmosphere involving creative ideas to the every-day life, keep contact with families, contributing common programs with them and with local youngsters.
Impact of the project:
The target groups and the volunteers take part in a mutual learning process.
– The project has an important impact on children’s personality development  – facilitates the process of adopting an open, tolerant adult. The families get to know other cultures, they became more tolerant and open minded persons.
– The project develops European awareness among young people in the local area, motivate them to participate in European programs and learning foreign languages.
– The volunteers gain work experience, which would make them more capable to enter the labor market in the future
The organizations are motivated and open to the ideas and initiatives of the volunteers, which enriches the life of the organisations and contributes to the development of the volunteers.

The project will be realised in Tolna county, in Szekszárd and in Tolna-Mözs. The project places are: Two Kindergartens, one Family Day Care Centre and a youth association that is receiving and also supporing organisation in this project.
1. Zöldkert Kindergarten – Tolna-Mözs, Szent István u. 38. – 2 volunteers (Turkish, German)
2. Wunderland Kindergarten – Szekszárd, Wesselényi u. 19. – 1 volunteer (German)
3. Kék Madár Kuckó Családi Napközi Szekszárd, Csonka u. 14. – 1 volunteer (Turkish)
4. Polip Ifjúsági Egyesület – Szekszárd, Piac tér 1. – 2 volunteers (Turkish, German)
Six volunteers take part in the project, 3 from Turkey 3 from Germany. Activity starts from 01/09/2020 for a 10 months period.
When selecting volunteers we strive for gender equality, we are looking for volunteers between the ages of 18 and 30 who are motivated, creative and have good communication skills, who can also present their own culture and bring new ideas and activities to life of the organisations.  Proficiency is not a requirement, English is an advantage.
Volunteers are involved in developing children, take part in the family programs at the Kindergartens and Daily Care. At the youth association they are doing youth work, creative and complementary activities. The supporting organisation gives possibility to organise common programs for the volunteers together with local young people.

EnglishHungarian