Önkéntesség

Egyesületünk több szálon is kapcsolódik az önkéntességhez. Céljaink között szerepel az önkéntes kezdeményezések támogatása, 2015-től Önkéntes Központot működtetünk Szekszárdon. Emellett fogadunk és küldünk EVS program keretein belül önkénteseket, az Iskolai Közösségi Szolgálaton belül fogadunk diákokat. Az önkéntesség szervezetünk számára nem csupán egy fogalom, hanem egy olyan tevékenységi terület, amelyet elszántan képviselünk.

Önkéntességhez kapcsolódó szolgáltatásaink:

 

Mit ad az önkéntesség?

Az önkéntesség a társadalmi kohézió és szolidaritás egyik legfontosabb építő ereje. Hozzájárul a demokrácia fejlődéséhez; a szabadon, jó érzésből vállalt tevékenység, a polgári szerepvállalás aktív kifejezése.

Lehet fontos lépcsőfok a felnőtté válás folyamatában, kihívás, és különleges munkatapasztalat, kapcsolatépítési lehetőség, és rekreációs tevékenység is. Az önkéntesség elősegíti a társadalmi részvételt, így kifejezésre juthat az állampolgári elköteleződés, növeli az önbizalmat, erősíti a kölcsönösséget, közösséget épít, új barátokat ad, és segíti az integrációt. Az önkéntesség során szerzett tapasztalat nyitottabbá és rugalmasabbá tesz, ami segíti az előítéletek megszűnését. Az önkéntességnek szerepe lehet a kompetenciák fejlesztésében, és újabb tapasztalatszerzésben akár egy pályakezdő fiatal, akár egy, a munkaerő-piacra hosszabb távollét után visszatérő kisgyermekes anyuka számára. Speciális segítséggel kiegészítve a hátrányos helyzetű munkavállalók, elbizonytalanodók, és pályaelhagyók munkaerő-piaci (re)integrációjának is eszköze lehet az önkéntes segítő tevékenységbe történő bekapcsolódás. Emellett az önkéntesség azok számára is lehetőségeket rejt, akik nyugdíjas éveik alatt szeretnének tenni és szerepet vállalni a közösség érdekében.

Miért fontos az önkéntesség?

Az önkéntesség sajátos értéket hordoz magában, amely megkülönbözteti a fizetett munkától, olyan humán erőforrás, amely egyrészt hozzájárul társadalmunk erkölcsi, szociális, kulturális fejlődéséhez, másrészt a gazdaság – nemzeti jövedelemben mérhető – erősödéséhez.

Milyen önkéntes lehetőségek vannak?

Az önkéntességnek nagyon sok formája van: a legapróbb, önként és érdek nélkül nyújtott segítségtől, a szervezett önkéntes akción történő részvételig, a szakmai tapasztalatszerzés, nem a pénzügyi haszonszerzés céljából, hosszabb időn keresztül végzett tevékenység is idetartozhat. Magyarországon, jogszabályi szinten a közérdekű önkéntes tevékenység került szabályozásra annak érdekében, hogy az önkéntesség a közcélok elérése érdekében is mind hatékonyabban váljon mozgósíthatóvá.

EnglishHungarian