2016-1-HU01-KA102-022736

Hátrányos helyzetű fiatalok szakmai gyakorlata Németországban
2016.06.01-2018.05.31.
 
Konzorcium tagjai:
  • Polip Ifjúsági Egyesület – Szekszárd
  • Baptista Esély Szakképző Iskola – Szekszárd
  • Szekszárdi Kolping Iskola – Szekszárd
  • FM DASzK Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola – Villány
 Együttműködő partner:
  • Bützower Berufsbildungsverein – Bützow-Steinhagen Németország
Egyesületünk együttműködik a település iskoláival, képzéseket szervez, információs és tanácsadó szolgáltatást nyújt fiataloknak. Nemzetközi kapcsolatainkon keresztül több mint száz fiatalt küldtünk különböző programokban külföldre (YIA EVS, ifjúsági cserék, képzések, Leonardo és Erasmus+). Három sikeres szakmai gyakorlatot bonyolított le a szervezet Németországban hátrányos helyzetű fiatalok részvételével, a konzorcium tag és partnerintézményeivel közösen.
Az egyesület pályázatot nyújt be magyar (nemzeti konzorcium- Esély, Kolping, Teleki Szakképző Iskolákkal) és német szakiskolákkal, képzési irodával, és gazdasági vállalkozással, amely szakmai gyakorlati helyet biztosít az építőmester szakmákat tanulóknak.
A projekt  kétéves, a diákok kiutaztatása: évente 12 fő diák 2 fő kísérővel négy hetet töltenek szakmai gyakorlaton Németországban. A Bützower szakképző iskola vállalja, hogy német nyelvi felkészítőt tart a tanulóknak, és  munkahelyeket biztosít a résztvevők számára az iskolai műhelyekben illetve külső cégeknél. Négy hétig 12 fő vesz részt építőmester szakmacsoportból (ács, asztalos, épület-és szerkezetlakatos, festő-mázoló) a projektben Németországban. Nyelvi és kulturális felkészítés Németországban az első hétvégén, és a kiutazás előtt itthon is zajlik.  A hazai felkészítést az egyesület, képzési iroda és az iskolák végzik nyelvi, interkulturális és mentális területen. A németországi szaknyelvi felkészítés a hivatalos kommunikáció, együttműködés segítésére irányul.
Ez az újfajta összefogás lehetőséget teremt arra, hogy a szakképzés megújulási folyamatában részt vegyenek az iskolák és tapasztalatot szerezzenek a németországi duális képzés gyakorlatáról. Nagy lehetőség az iskolák számára, hogy kilépjenek nemzetközi színtérre, innovációjuk fejlődjön, a diákok munkaerő-piaci esélye javuljon, a nyelvi és szakmai kompetenciák fejlődése által.
A Baptista Esély Szakiskola, Szekszárdi Kolping Iskola, FM DASZK Teleki Zsigmond Szakképző Iskola tanulóinak több mint a fele valamilyen szempontból hátrányos helyzetű (Esély :szociális, gazdasági, 52%-a roma származású). Bützower Szakiskola azokat a hátrányos helyzetű diákokat képzi, akik a duális rendszerben nem tudnak vállalatoknál szakmai gyakorlóhelyen elhelyezkedni.
Cél/Várható eredmény:  Kölcsönös bizalom tovább erősítése a magyar és a német partnerek között, és a tanulók eredményes szakmai gyakorlatot teljesítenek. A projekt legfontosabb célkitűzése, hogy a szakmai vizsgák előtt álló tanulók munkaerő-piaci értékét növelje a külföldi gyakorlat.
ECVET: a szakmai gyakorlat értékelését követően a zárórendezvényen a szakiskolák vezetői és a német munkaadók az együttműködési megállapodást bővítik, ellenőrzik, a jövőbeni együttműködés kereteit  meghatározzák (tanulási eredmények, módszerek, értékelés módja, minőségbiztosítás).
1. csoport  – 11 fő
2017.02.18 – 03. 21. 
2. csoport – 11 fő
2018. 03. 25 – 04.25.