Szakmai gyakorlat külföldön

 

A Leonardo da Vinci program az Európai Bizottság 1994-ben indult együttműködési programja a szakképzés területén. Az 1999. december 31-én lezárult első szakaszt, amelynek célja az európai uniós szakmai képzési politika megvalósítása, illetve a tagállamok szakképzési politikájának harmonizációja volt, 2000. január 1-jétől kezdődően új, hétéves szakasz követte. 2007-től a program beépül az új Egész életen át tartó tanulás programba (2007-2013).

 

A 2007. január 1-jén induló Egész életen át tartó tanulás program részeként a Leonardo da Vinci program a felsőoktatáson kívüli szakképzés területére irányul.

 

A Leonardo da Vinci alprogram általános célkitűzései

  • ismeretek, készségek és képesítések megszerzése és felhasználása céljából tartott képzéseken és továbbképzéseken részt vevő személyek támogatása a személyes fejlődés, a munkavállalói esélyek és az európai munkaerőpiacon való érvényesülés megkönnyítése érdekében
  • a szakoktatási és -képzési rendszerek, intézmények és gyakorlatok minőségi javításának és az e téren megvalósuló innovációnak a támogatása
  • a szakoktatás, -képzés és mobilitás vonzóbbá tétele a munkáltatók és magánszemélyek számára, valamint a szakképzésben részt vevő munkavállalók mobilitásának elősegítése
  • a képesítések és a kompetenciák – köztük a nem formális és informális tanulással szerzettek – átláthatóságának és elismerésének javítása;
  • a modern idegen nyelvek tanulásának ösztönzése;
  • az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódóan az IKT alapú innovatív tartalom, a szolgáltatások, a módszertan és a gyakorlat fejlesztésének támogatása.

 

Egyesületünk 2009-ben kapcsolódott be a munkavállalók, munkanélküliek szakmai gyakorlati programjába. Turisztikai menedzser, építés, szociális munkás, ifjúsági szakértő, pszichológus, közgazdász, jogász szakmák képviselői gyűjtöttek értékes tapasztalatokat. A célországok voltak: Egyesült Királyság, Törökország, Németország, Svédország, Belgium, Olaszország, Spanyolország, Románia.  Az elmúlt időszak alatt 21 fő pályakezdő fiatal kapott lehetőséget, a 2013-15 éves időszakban további tíz fiatal kezdte meg gyakorlatát. (További információ –link a Work Experience for Young Entrants Ldv-13-PLM-2044  pályázathoz)

A szakiskolák szakmai gyakorlati cseréjében 2013. őszén kapcsolódtunk be, és 12 fiatal utazott Németországba tapasztalatszerzés céljából. Kőműves, ács, asztalos, festő-mázoló, szerkezetlakatos, mezőgazdász és nemzetközi logisztikus.
(További információ – link a Esély a szebb jövőre LdV-13-IVT-1022 pályázathoz)

 

EnglishHungarian